DEPARTING LANDSCAPES
THERE SHE IS | departing landscapes

for english scroll down


Nietsontziend en teder, grof en delicaat. Dat is de PAFFF-voorstelling Every body electric met dansers in rolstoelen | recensie ★★★★☆


Kirsten van Santen 05-06-2022

Leeuwarder Courant


https://lc.nl/cultuur/Rave-in-een-rolstoel-en-danssolo-over-rouw-27739465.html

.... waar 'everybody electric' meer en statement is, is de korte dansolo There She Is van Keren Levi veel meer verhalend, nou ja, tot op zekere hoogte dan. Levi vertelt naar aanleiding ven het overlijden van haar grootmoeder in Tel Aviv een universeel en overrompelde verhaal over rouw.


HARTVERSCHEUREND


Het derde deel van deze solo, ondersteund door een meeslepende beat en een korte, afgemeten choreografie, is woordloos en hartverscheurend: het missen wordt zo kernachtig verbeeld dat het pijn doet en, gek genoeg, ook troost biedt. Want we kennen het gevoel allemaal; dat je iets vast probeert te houden maar dat je ontglipt, het verdwijnt, in de mist, en dat is altijd zo, bij alles, en bij iedereen, ook bij Levi's oma. Een droevige, weemoedige maar geruststellende gedacht. Erg mooi, erg vernuftig gedaan. Zondagavond nog te zien. Ik zou er naartoe gaan, als ik u was.

—————————————————————-


English


Unapologetic and tender, coarse and delicate. That's the PAFFF performance Every body electric with dancers in wheelchairs | review ★★★★☆


.... Where 'everybody electric' is more and statement, the short dance solo There She Is by Keren Levi is much more narrative, well, to a certain extent. Levi tells a universal and overwhelming story of grief in response to the death of her grandmother in Tel Aviv.


HEARTBREAKING


The third part of this solo, supported by a compelling beat and a short, measured choreography, is wordless and heartbreaking: missing is portrayed so concisely that it hurts and, oddly enough, also offers comfort. Because we all know the feeling; that you try to hold on to something but it slips away, it disappears, into the fog, and it's always like that, with everything, and everyone, including Levi's grandmother. A sad, wistful but reassuring thought. Very beautiful, very ingeniously done. Still to be seen Sunday night. I would go there, if I were you.

THERE SHE IS | departing landscapes