FOOTNOTES (for CRIPPLED SYMMETRY)
HET PAROOL

Jacq. Algra | Het Parool


(NL)

"De muziek start met stevige beats, maar evolueert tot een tranceachtige, open klankwereld waarin je elk gevoel voor tijd verliest. Iets dergelijks gebeurt met de dans: de asymmetrische patronen van het drietal schuiven steeds verder uit elkaar, hun eenvoudige maar bijzondere bewegingen monden uit in haperen en breken. Het resultaat is een fascinerend weefsel van auditieve en visuele fragmenten."


(EN_

"The music starts with solid beats, but evolves into a trance-like, open sound world in which you lose all sense of time. Something similar happens with the dance: the trio's asymmetrical patterns shift further and further apart, their simple but extraordinary movements culminating in faltering and breaking. The result is a fascinating fabric of aural and visual fragments."

HET PAROOL